A C T I V I T E I T E N  I N  2 0 2 3 

 

 

 

  En intussen hebben we het eerste optreden in 2023 al weer achter de rug!

 

 

Dinsdagavond 24 januari 2023 hadden wij een zgn. 'sociaal optreden'

 

in Zorgcentrum 'De Perelaar' in Zwaag.


Bij dat soort optredens komen we geheel gratis en voor niks de bewoners

 

verrassen met een leuk optreden.

 

 

Ook de aanvragen voor bootoptredens beginnen de agenda

 

alweer aardig te vullen.

 

 

het belooft weer een goed voorjaar te worden voor ons koor!!

 

 

We hebben een nieuwe aspirant- dirigent!! 

 

 

Onze huidige dirigent, James Zwaag, heeft te kennen gegeven dat hij

 

in de loop van 2023 gaat verhuizen naar het oosten van het land.

 

Daarom zijn we heel blij met de komst van Henk Spijkerman als nieuwe aspirant-dirigent.

 

Hij loopt de komende 3 maanden mee in een soort snuffel-stage.

 

Dan kan Henk aan ons en wij aan Henk wennen..........

 

Hij heeft ervaring als dirigent van een accordeon-orkest en hij gaat zich via deze stage

 

en met behulp van cursussen bekwamen in het vak van koordirigent.

 

Wij hebben hier heel veel vertrouwen in en wensen Henk het allerbeste toe

 

in zijn tijd bij Shantymen Kaap Hoorn !!