KAAP HOORN SHANTYFESTIVAL 14 JULI 2019

 

 

Al voor het zevende jaar organiseert Shantymen Kaap Hoorn in samenwerking met Fletcha gedurende de Westfriese Waterweken in Hoorn op 14 juli dit festival, met prachtige shanty’s en seasongs.

 

 

Op deze zondag komen 4 koren zingen en is de link naar havens, boten en zeelieden snel gelegd.

 

 

Het festival begint om 14.00 uur en eindigt met een samenkomst van alle koren rond 17.00 uur bij de Hoofdtoren tegenover het alom bekende ‘Schippershuis’.

 

 

Er wordt gezongen op 3 podia:

 

1.    Naast de Hoofdtoren t.o. het Schippershuis

 

2.    Tegenover restaurant ‘De Kade’

 

3.    Op de hoek Mallegomsteeg en Oude Doelenkade

 

 

De deelnemende koren zijn dit jaar:

 

1.    De Boekaniers uit Harderwijk

 

2.    De Sjappetouwtjes uit Enkhuizen

 

3.    De LakeSingers uit Akersloot

 

4.    Shantymen Kaap Hoorn uit Hoorn

 

 

Prachtige muzikale en vocale gezelschappen die door de jaren heen hun sporen wel verdiend hebben op de vele festivals in binnen- en buitenland.

 

 

Deze muzikale omlijsting van de Waterweken in de
Hoornse binnenstad is zeker een bezoek waard!!

 

 

 

 

Met dank aan onze Hoofdsponsor, de gemeente Hoorn.


Met dank aan onze overige sponsors:

                   D e   B o e k a n i e r s                                                  D e   S j a p p e t o u w t j e s                                            T h e   L a k e   S i n g e r s

S h a n t y m e n    K a a p    H o o r n