Het is natuurlijk een trieste tijd voor Shantymen Kaap Hoorn….

 

Niet kunnen repeteren, geen optredens en alleen wekelijks wat contact via ZOOM.

Repeteren doen we wel, maar dan via YouTube.

James Zwaag, onze dirigent, zet elke week enkele nummers klaar die

we dan thuis zelf kunnen repeteren.

 

                       Er zijn nu natuurlijk ook wel veel muzikanten die niets te doen hebben.                      Nou, Shantymen Kaap Hoorn kan er wel een paar gebruiken!!

        Bijvoorbeeld een mooie fluit of een mooie viool zou best een  

waardevolle toevoeging zijn voor het combo van het koor.

 

 

Dus….wil je het koor muzikaal gaan begeleiden,

neem dan contact op via info@kaaphoorn.nl 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

Ook de ledenvergadering van 2021 hebben we doorgeschoven naar het najaar.

Wel hebben er, met goedkeuring van alle leden, enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Onze voorzitter Sjaak Zweet heeft zich na 4 jaar teruggetrokken als bestuurder,

maar blijft gelukkig wel zingen.

Hartelijk dank, Sjaak, voor je inzet voor ons koor!

Er is tevens een nieuw bestuurslid bijgekomen, namelijk Jan Peerdeman.

Jan gaat de functie van penningmeester van Hans Mol overnemen

en Hans Mol wordt de nieuwe voorzitter.

Voor de samenstelling van het nieuwe bestuur,

verwijs ik u naar  de pagina 'contact' van onze website.