Ja, ja het is zover!! We mogen weer !!! 

 

Na enkele repetities in de buitenlucht, mogen we nu,
natuurlijk met voldoende afstand, weer binnen repeteren.

En hebben we zelfs ons eerste optreden, na 1 1/2 jaar (!) al achter de rug!

Dat was een speciaal optreden voor Riet, onze accordeoniste.

Ze is met pensioen gegaan en heeft nu nog meer tijd beschikbaar voor ons !!!

Riet, van harte gefeliciteerd met het behalen van je pensioengerechtigde leeftijd!

Onder aan deze pagina ziet u een fragment uit dit optreden:

..... een lied over Riet...… 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                       Er zijn nu misschien ook wel muzikanten die nog niet zoveel te doen hebben.                      Nou, Shantymen Kaap Hoorn kan er wel een paar gebruiken!!

        Bijvoorbeeld een mooie fluit of een mooie viool zou best een  

waardevolle toevoeging zijn voor het combo van het koor. 

Dus….wil je het koor muzikaal gaan begeleiden,

neem dan contact op via info@kaaphoorn.nl 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

De ledenvergadering van 2021 hebben we doorgeschoven naar het najaar.

Wel hebben er, met goedkeuring van alle leden, enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Onze voorzitter Sjaak Zweet heeft zich na 4 jaar teruggetrokken als bestuurder,

maar blijft gelukkig wel zingen.

Hartelijk dank, Sjaak, voor je inzet voor ons koor!

Er is tevens een nieuw bestuurslid bijgekomen, namelijk Jan Peerdeman.

Jan gaat de functie van penningmeester van Hans Mol overnemen

en Hans Mol wordt de nieuwe voorzitter.

Voor de samenstelling van het nieuwe bestuur,

verwijs ik u naar  de pagina 'contact' van onze website.